Terje gir seg som daglig leder

Postet av Hedmarken Curlingklubb den 17. Des 2019

FULLTIDSPENSJONIST: Terje Skogvold blir fulltidspensjonist fra og med 1. januar 2020.

Terje Skogvold fratrer fra sin stilling som daglig leder i Stange curlinghall fra og med 1. januar 2020. Terje har gjennom mange år vært en av drivkreftene i Hedmarken Curlingklubb (HCK), og sto bak det meste i det som tidligere var Hamar Curlingklubb. Han er per dags dato klubbens eneste æresmedlem og fikk tidligere i år Norges Curlingforbunds hederstegn - et merke som henger høyt i det norske curlingmiljøet.

Skogvolds engasjement startet da hans eldstesønn, Joakim, begynte å sende stein på løkka i Ottestad. Etter hvert begynte også yngstemann i huset, Markus, å skli rundt på isen. Far Skogvold har fulgt gutta sine på tvers av landegrenser for å heie de frem.

Under oppføringen av Stange curlinghall brukte Terje utrolige 443,5 dugnadstimer på byggeplassen. Og da hallen sto ferdig i oktober 2016 var han klar til å gjøre en innsats som daglig leder. Siden den gang har han brukte utallige timer på instruering av diverse grupper, diverse administrativt arbeid og flere praktiske oppgaver, samt mange timer på is-making.

65-åringen begrunner sin nedtrapping med at han ønsker med fleksibilitet i livet. Han ser også fordeler med at det vil gi klubben muligheter for kostnadskutt.

I forbindelse med at Terje nå går ut av sin stilling, vil HCK gjøre noen omstruktureringer i organisasjonen. En ny organisasjonsmodell er vedtatt av styret, og skal tydeliggjøre alle roller i klubben. Tanken er at en bedre og bredere fordeling av arbeidsoppgaver vil gjøre hverdagen enklere for alle i klubben. Jobben med å fylle inn disse rollene er allerede i gang, og vil fortsette de neste par månedene. Terjes oppgaver som daglig leder vil bli fordelt på flere av disse rollene, så i praksis vil ikke klubben lenger ha en daglig leder. Skogvold sier at han vil gjøre noen av oppgavene sin på dugnad fremover, og vil gradvis gi dem fra seg etter hvert som de aktuelle rollene fylles.

Vi takker Terje for innsatsen, og ønsker han lykke til med pensjonisttilværelsen.


ÆRESMEDLEM: Terje er klubbens eneste æresmedlem. Slik ser æresbeviset hans ut.


Kommentarer

— Guest