STYRET


Inger Renolen

Styremedlem

Sissel Trøan

Varamedlem
Innkjøpsansvarlig

SPORTSLIGE LEDERE


Gjermund Trøan

Hovedtrener, yngres avdeling

Øyvind Bråthen

Trener, yngres avdeling

Tone Adolfsen Aspeli

Lagleder, yngre junior

ANLEGG


Vegard Melby

Ansvarlig Icemaker

Einar Myhre

Vaktmester

Navn Navnesen

Utstyrsansvarlig

WEB


Dan Cato Røe

Skribent/Nettsjef

Gjermund Trøan

Skribent/Design/Annonse

ANNET


Gjermund Trøan

Butikkansvarlig
Teknisk ansvarlig

Sissel Trøan

Butikkassistent

Louise Harkinn

Bemanning kiosk/butikk