Referat STYREMØTE TIRSDAG 20.06.23 KL 1800 PÅ STANGE RÅDHUS

Postet av Eivind Sætrang den 20. Aug 2023

Tilstede: Inger, Kjell, Sissel, Eivind, Gijs og Kristofer.

Sak 18/23           Godkjenning av referat fra16.03

                              Godkjent. Gjennomgått på møte.

Sak 19/23           Konstituering av styret

 • Leder            Kjell Bjørseth
 • Daglig leder Kjetil Fløtre
 • Nestleder    Gijs Sholten (dugnadslister)
 • Kasserer      Regnskapsfirma/Kjell
 • Sekretær      Eivind Sætrang (medlemsregister)
 • Styremedlem Inger Renolen (seniorene)
 • Styremedlem Kristofer Dæhlin (medlemsregister)
 • Styremedlem Henriette Løkken Helgevold
 • Varamedlem Sissel Trøan (innkjøp)
 • Varamedlem Kate Langeberg (Renhold)
 •  (Mangler PR ansvarlig)

Signaturrett

 • Kjell Bjørseth (Styreleder)
 • Kjetil Fløtre (Daglig leder)

Prokura

 • Kjell Bjørseth
 • Kjetil Fløtre

Ansvarlig politiattest

               De som jobber med Yngres.                                      

Sak 20/23           Stenging av hallen

 • 31.03.2023, Vegard Melby og Anders Bekken.
 • Tirsdag 25.4 kl. 18:00 Siste opprydding (Kristofer, Eivind, Anders, Vegard, Trond Erik)

                              Gjenåpning av hallen

 • 20.08.2023 (Oppstart, klargjøring etc.)
 • Klart for spilling ca. 15.09.23

Sak 21/23           Ny ansvarlig icemaker

 • Vegard Melby (Sendes på IceMaker kurs)
  1. Kjell og Bjørn (trenger flere)
  2. Trond Erik Standerholen (teknisk oppstart)

Sak 22/23           Økonomi

                              Gjennomgått status pr. 1 kvartal. Minus 47 000

                              Vedtak: Tas til etterretning

Sak 23/23           Medlemmer – rydding i registeret

                              Kristofer og Eivind ser på dette

Sak 24/23           Arrangement 2023/2024

 • Åpen dag (Oppstart lørdag 16. september)
 • Invitere sponsorene en ettermiddag etter oppstart (Gijs)
 • Mixed turnering (starten av sesongen 29.9-1.10)
 • Norway Open (13.-15.10)
 • Seriestart uka etter høstferien (uke 42 16.10)
 • Hedmarken Open (1.-3.12)
 • Romjulstullball (29.12)
 • Regionmesterskap (16-18.2) 3 beste lagene går videre til NM
 • NM veteraner 50+ 
 • Viking Cup (5-7. april)

Andre arrangement: Veteran 65+ på Bygdøy 9.-11.2

 

Sak 26/23           Eventuelt.

                              Gjensidige stiftelse:

 • Hva vi tilbyr og forventing til gratis medlemskap for sesongen 23/24
  1. For de som har utfordrende økonomi
  2. Egen åpen dag for de som vil teste ut curling
  3. Alder fra 8 år og oppover
  4. Ungdom og voksne
  5. Trening på isen med veiledning
  6. Faste treningstider for nybegynnere
  7. Hyggelig og inkluderende miljø
  8. Lavterskel
  9. Mulighet for være med i serien (må søke egen støtte)

 

 • Utsendelse til Curling tinget 10.-11.6 (Oslo)
  1. Sissel og Kristofer

Sak 27/23

               Eivind sender info om Ukraine gruppen til Røde kors (Gunn Randi Fjæstad) for Gjensidige stiftelsen.

Sak 28/23

               Henriette, Kristofer, Kjell og Sissel deltok på Curlingtinget i Oslo 10.11. juni

               Kristofer forteller at Norges deltagelse internasjonalt har gjort det meget bra. Spesielt Mix double.

Grei økonomi i forbundet.

Besluttet å øke medlemskontingenten noe.

Støy rundt Herre, dame og Mix double lagene for støtte fra Olympiatoppen. Damelaget har ikke noen trener, men mangler økonomisk støtte. De har Coach for damelaget. Uten noe støtte. Litt misnøye rundt dette.  

Valg: Kjell Bjørseth ble valgt inn som styremedlem

Det ble holdt valg blant fire vara medlemmer. Kandidat fra Stavanger ble stemt inn på benkeforslag med bakgrunn at Det blir WM i Stavanger i 2026.

Det ble delt ut Ildsjelpris til Glenn fra Halden

Rundt 40 deltagere og 27 stemmeberettige

 

Sak 29/23           Sponsorer

                              De fleste er med videre. Vikingskipet Motell takke for seg.

                              Vi har fått noen nye som dekker opp noe av det tapte.

                              Jobber med ny sponsor for hallen. De er positive.

Sak 30/23           Eventuelt

- Gijs – ønsker å bygge om skranken il en L slik at det blir litt mer avdelt i forhold til sko og kiosk.  

-  Nye pads er kjøpt inn på utleie kostene. Fikk dem billig.

 • Nytt kjøleskap           
Fakturerer sponsorer før sommeren. 

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.