Årsmøtereferat for 2021 i Hedmarken Curlingklubb

Postet av Dan Cato Røe den 18. Mar 2022

Hedmarken Curlingklubb arrangerte årsmøte i curlinghallen 9. mars 2022.

Saksliste:

 1.  Godkjenne de stemmeberettige: 11 stemmeberettige var møtt opp.

 

 1. Godkjenne innkalling: Sekretær hadde sendt innkalling på mail til alle medlemmer der det sto at møtet startet klokken 18.00 men på nettsiden var klokkeslettet 19.00.

 

 1. Godkjenne saksliste: Godkjent uten anmerkninger.

 

 1. Valg av dirigent: Kjetil Fløtre.

 

 1. Valg av referent: Dan Cato Røe.

 

 1. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen: Anders Bekken og Marius Adolfsen Aspeli.

 

 1. Årsmelding: Årsmeldingen ble lest og det var et par tre skrivefeil som ble rettet opp.

 

 1. Saker til behandling:

 

 1. Styret foreslår til årsmøtet å øke kontingenten fra 1.050 kroner i dag til 1.400 kroner. Dette inkluderer medlemskap (200 kroner) og treningsavgift. Opp til og med 16 år blir avgiften 200 kroner i medlemskap og 650 kroner i treningsavgift. Til sammen 850 kroner. Saken ble enstemmig vedtatt.
 2. Styret vil gi et tilbud til medlemmene om månedstrekk eller kvartalsvis. En frivillig ordning gjennom et eget trekk i nettbanken som hver enkelt legger inn.

Saken ble enstemmig vedtatt.

 1. I valgkomiteen velges Dan Cato Røe og Gjermund Trøan.

Her ble Dan Cato Røe valgt inn, men Gjermund Trøan ønsket ikke å ta vervet. Det nye styret fikk mandat til å finne en person til i valgkomiteen. Valgkomiteen velger selv en leder av komiteen.

 

 1. Budsjett/Regnskap: Kjell Bjørseth informerte om utfordringene i 2021 med stengt hall grunnet koronapandemi og høye strømregninger. Budsjettet som var satt for året ble ikke nådd. Sponsorinntektene var 6.000 kroner høyere enn i 2020. HCK har fått inn en som skal selge eventer for klubben. Tilskudd korona og strømstøtte har berget klubben. Egne arrangement er lavere i 2021 enn i 2020. Mye fordi hallen har vært stengt grunnet koronapandemien. Regnskapet viser et underskudd på 270.750 kroner, men da er det inkludert en avskriving på 220.000 kroner. De reelle tall er derfor minus 50.000 kroner. Kjell informerte om at sparekontoen til klubben ikke er rørt.

På budsjetter er det lagt inn høyere inntekt på sponsorinntekter. Det er en som skal selge eventer og jobbe for å få flere sponsorer fra bedrifter. Samtlige medlemmer oppfordres til å jobbe med å få sponsorer og selge eventer. Kjell og Gijs skal lede arbeidet, men ønsker flere inn som gode hjelpere.

Et damelag som fikk fjerdeplass i NM og et herrelag som sikret seg en sjetteplass vitner om at sponsorene burde være interesserte.

Egne arrangement er budsjettert med 1,1 millioner. Da siktes det litt høyere enn 2019 da det kom inn 850.000 kroner. Igjen oppfordres klubbens medlemmer til å bidra med gjennomføring av de ulike arrangementene.

Budsjettet for 2022 ble enstemmig vedtatt.

 

 1. Valg: Valgkomiteen har bestått av Yngvar Aarebrot, Henriette Løkken Helgevold og Torill Sletli. Yngvar forteller at det har vært krevende å få nye folk til å stille som kandidater, men at valgkomiteen kom i mål. Kjetil Fløtre (leder) tok gjenvalg for ett år og Gijs Sholten (nestleder) tok gjenvalg for to år. Gjermund Trøan og Dan Cato Røe går ut av styret og nyvalgte styremedlemmer er Henriette Løkken Helgevold (2 år) og Eivind Sætrang (2 år).

Varamedlemmer til styret ble: Louise Harkinn (1 år), Inger Renholen (1 år) og Kate Langberg (1 år).

 

Det nye styret ser slik ut:

Kjetil Fløtre – leder – 2023

Gijs Scholten – nestleder – 2024

Kjell Bjørseth – styremedlem - 2023

Marte Mari Moen Bekken – kontakt yngres avdeling – 2023

Tone Cecilie Adolfsen Aspeli – styremedlem – 2023

Henriette Løkken Helgevold – styremedlem – 2024

Eivind Sætrang – styremedlem – 2024

Varamedlemmer: Louise Harkinn (2023), Inger Renholen (2023), Kate Langberg (2023).

 

 

 

Før årsmøtet offisielt ble avsluttet fikk Gjermund Trøan og Dan Cato Røe en blomsterbukett og en pyntecurlingstein i gave som takk for innsatsen som styremedlemmer.

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.