Årsmøte i Hedmarken Curlingklubb

Årsmøte i Hedmarken Curlingklubb


Tid


Sted

Vis kart

Innkalling til årsmøte i Hedmarken Curlingklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Hedmarken Curlingklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag den 26. februar klokken 17.30 i lokalene til Lærlingeverkstedet barnehage avdeling Nerby. 

Adresse er Jernbanegata 19, 2335 Stange.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 19.02.2019 til info@hedmarkencurling.no 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Saksliste for årsmøtet:

1. Godkjenne de stemmeberettige

2. Godkjenne innkallingen

3. Godkjenne sakslisten

4. Valg av dirigent

5. Valg ar referent

6. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

7. Årsmelding

8. Saker til behandling, sendt inn skriftlig 

9. Budsjett/Regnskap

10. Valg av styremedlemmer

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.