Årsmøte 20.02.2024 kl 1800 - saksliste

Postet av Kjell Bjørseth den 15. Feb 2024

Vel møtt til årsmøte i Hedmarken curlingklubb. 


ÅRSMØTE I HEDMARKEN CURLINGKLUBB. Stange curlinghall 20.02.2024 kl 1800 

SAKSLISTE:

Sak 1 Valg av dirigent   
           Valg av sekretær
           Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 
Sak 2 Godkjenne innkalling 
Sak 3 Godkjenning av saklisten 
Sak 4 Behandle idrettslagets årsberetning, med eventuelle gruppeårsmeldinger 
Sak 5 Behandle idrettslagets regnskap, kontrollutvalgets beretning   
Sak 6 Behandle forslag og saker 
          Ingen innkomne saker 
Sak 7 Forslag fra styret på medlemskontingent: Legges frem i møte 
Sak 8 Vedta idrettslagets budsjett 
Sak 9 Valg
           Valgkomitten leger frem sitt forslag til nytt styre og kontrollkomite
Sak 10 Valg av valgkomite 
Avslutning av årsmøtet 

15.02.2024 Kjell Bjørseth 
                   styreleder
 Alle dokumenter vil bli utdelt på møte, men hvis noen ønsker å få tilsendt årsmelding og regnskap på forhånd, send mail til leder@hedmarkencurling.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.