Idrettsforbundet sine aldersretningslinjer

Postet av HCK Yngre junior den 28. Apr 2017

Bilderesultat for norges idrettsforbund

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARLYMPISKE KOMITÉ

Vedtatt av Idrettstinget 2015

1. Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:

a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.

b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år.

c) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangement i Norge, Norden og Barentsregionen.

d) Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.

e) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig.

f) Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende.

g) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.
Plutselig var året over!!!

Postet av HCK Yngre junior den 26. Apr 2017

Tusen takk for et kjempefint første år i ny curlinghall. Det har vært utrolig gøy å være med på å bygge klubbens barneavdeling opp fra nesten bunnen av. I fjor var vi akkurat et kidslag i Vikingskipet, mens i år har vi vært opp imot 30 barnecurlere på treninger på mandager, utrolig bra.

Vi har allerede hatt møte rundt neste år for å sikre oss en god progresjon rundt lagene. Til høsten legger vi ut i kalenderen her hvilke datoer som er aktuelle for turneringer. Det vil også bli lagt ut en dugnadsliste.

Håper flere vil melde seg til å være enten hjelpetrenere eller lagledere. Det vil bli opplæring både som curlingtrener og i grunnleggende curlingferdigheter.

Vi ses til høsten!

Marte Mari Moen sitt bilde.