PROTOKOLL ÅRSMØTE I HEDMARKEN CURLINGKLUBB

Postet av Eivind Sætrang den 22. Feb 2024

Stange curlinghall 20.02.2024 kl 1800-20.00

SAKSLISTE:

Sak 1   Valg av dirigent 

 • Kjell Bjørseth
   Valg av sekretær: 
  1. Eivind Sætrang
    Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
  2. Fred Kristian Nordstad og Sissel Trøan

Sak 2   Godkjenne innkalling

 • Godkjent

Sak 3   Godkjenning av saklisten

 • Godkjent

Sak 4   Behandle idrettslagets årsberetning, med eventuelle gruppeårsmeldinger

 • Årsmeldingen ble opplest og tas til etterretning
  1. Anders Bekken blir til Anders Brenden

Sak 5   Behandle idrettslagets regnskap

 • Gjennomgang av regnskapet av Kjell Bjørseth
  1. Bekymring for at egenkapitalen blir mindre vært år
  2. kontrollutvalgets beretning ved Erik Nyen og Kathrine Vollan
   • NIF har gode verktøy som gjør jobben enklere. 
   • Klubben har egen regnskapsfører

Sak 6   Behandle forslag og saker
            Ingen innkomne saker

Forslag fra styret på medlemskontingent:
            - Innspill til årsmøte:      

 1. 0-7 år gratis
 2. 8-21 år 1050 (inkl. grunnkontingent)
 3. 21 år og oppover 2000 (inkl. grunnkontingent)
 4. Grunnkontingent (medlem) kr. 500,-
 5. Frivillige gaver

Merknad: Mulighet for å dele opp kontingenten i to.

Godkjent

Sak 8   Vedta idrettslagets budsjett

 • Kjell Bjørseth gjennomgikk forsalg til budsjett for 2024
  1. Budsjettet er godkjent

 

 

Sak 9   Valg

Valgkomiteens innstilling:

Styre:

 • Kristofer Dæhlin – leder
 • Eivind Sætrang – stiller for to nye år
 • Louise Harken – styremedlem
 • Siv Therese Bekkevold
 • Markus Skogvold to år 
 • Inger Renolen

Vara:

Sissel Trøan og Kate Langberg

Kontrollkomiteen:

Eirik Nyen og Katrine Nygård Wolla

Disse ble valg med akklamasjon. 

Sak 10 Valg av valgkomite:

 • Dan Cato Røe (2 år)
 • Kjetil Fløtre (1 år)
 • Louise Harkinn (går ut)
 • Styret finner en kandidat

 

Avslutning av årsmøtet

Kjell Bjørseth takket for seg og ble utropt til æresmedlem av klubben etter å ha vært med siden 2007.  
 

 

Protokoll underskrift – Stange 20.02.24

 

 

 

Sissel Irene Trøan                                      Fred Kristian Nordstad          


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.