Referat STYREMØTE 08.02.2024

Postet av Eivind Sætrang den 22. Feb 2024

Referat STYREMØTE 08.02.2024 Stange Rådhus

 

Tilstede: Kjell Bjørseth, Eivind Sætrang, Kristofer Dæhlin, Eirik Nyen (kontrollkomiteen), Kathrine Wolland (Kontrollkomiteen), Inger Renolen, Henriette Løkken Helgevold, Kate Langberg

Referent: Eivind Sætrang

Sak nr 9/24        Godkjenne innkallingen og saksliste

                               Godkjent.

Sak nr 10/24     Regnskap for 2023
                               - fremleggelse av kontrollkomiteens rapport

 • Vi har fulgt sjekklisten for kontrollarbeidet fra idrettsforbundet.
 • Vi har tatt stikkprøver
 • Kartlegging av rutiner, internkontroll og oppfølging
 • En rutinebeskrivelse fra regnskapsføreren og sjekket disse
 • Vi har sett på bank og kreditt
  1. Kommentar at det legge spå dobbeltfullmakt for bank
  2. Rutiner ved nettbank – ingen kommentar
  3. Sett på budsjett – at det ligger lett tilgjengelig i POG
  4. Referater ligger på hjemmesiden
  5. Gjennomgått styreprotokoll og regnskapsprotokoller fra Januar
  6. Vedtak fra årsmøtet, ingen vedtak som man trengte å gjøre noe med
  7. Ingen kassebeholdningsavvik
  8. Stikkprøver sponsoravgifter
  9. Stikkprøver på bokføring
  10. Kommentar av det offentlige regnskapet at det manglet et budsjett.
 • Vi legger frem regnskap vs budsjett på årsmøtet
 • Beretningen fra kontrollutvalget legges frem på årsmøtet 20. februar

Sak nr 11/24     Budsjett
                               - endret fra sist utkast til dere,

 • tilskudd fra offentlige, økt fra kr 50.000,- til kr 100.000,-.
 • Gir et budsjettert underskudd på kr -211.000,-.
 • Inklusive avskrivninger på kr 220.000,-

                               Kjell La frem budsjett og vi godkjente dette, dette legges frem for årsmøte

Sak nr 12/24     Status regionmesterskapet helgen 16. – 18.2

 1. 4 lag påmeldt. Muligens bare spilling på lørdag.
 2. Sekretæriat   Kristofer stiller. Gjermund setter opp regler. Icemaker er ok.
 3. Inger R. tar kiosk.
 • Status NM Senior 50+ 22.-24.3 (Palmehelga)
  1. Icemaker ok
  2. Arr ansvarlig:
  3.  
 • Individuelt mesterskap (7 forskjellige øvelser)
  1. Kr. 100 pr. pers.
  2. Etter påske
 • Vikingcup 12.-14. april
  1. Gjermund
 • Status åpne dager – annonser er i Stange avisa.
  1. Tirsdag 13 kl. 18:00 og onsdag 14. på dagtid

Sak nr 13/24     Planlegge høsten 2024
                               - Komatsucup                    27.- 29.9 Mixed turnering
                               - Norway open                  11. – 13.10 Mixed double
                               - Hedmarken open          01.-03.11            
                               - Juletullball                        29.12.

Sak 14/24           Årsmøte 20.02.2024
                               Møteleder: Kjell Bjørseth
                               Sekretær: Eivind Sætrang
                               Kjøpe inn blomster: Inger kjøper inn 3 stk. 
                               Valgkomite: Trenger minst to navn: Gijs, Dan Cato, Tone Aspeli

Sak 15/24           Eventuelt.

 • Icemaker –
  1. vi åpner opp for å sende en person i året. Tas opp senere.
 • Klubbkurs – klubbdrift
  1. Tas opp senere

Sak 16/24

 • Kjell Børseth får æresmedlemskap i klubben etter lang og tro tjeneste fra 2007.

Neste styremøte tirsdag 27.2 kl. 19:00 i klubbhuset – konstituering av nytt styre

 

                               

                               

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.