Referat styremøte tirsdag 9. januar 2024 kl.19.00

Postet av Eivind Sætrang den 20. Jan 2024

Tilstede: Inger Renolen, Kate Langberg, Kjell Bjørseth, Eivind Sætrang, Gijs Sholten, Henriette Løkken Helgevold og Kristofer Dæhlin.

Referent: Eivind Sætrang

Sak 1/24             Godkjenning av innkalling

 • Godkjent

Sak 2/24             Godkjenning av referat fra 28.11.23

 • Godkjent

Sak 3/24             Status regnskap

                               Regnskapet

                               Konto opprydding:

 • Diverse kontoer i banken avsluttes og ryddes i.
  1. Kjell B. Tar ansvaret
 • Underskudd på drift: - 264 991

Styret tar dette til etterretning

Sak 4/24             Årsmøte 20.2.24 kl. 19:00 i klubblokalet
 Hvem gjør hva:

Kate og Inger; mat og rigging
 Regnskap – Kjell sammen med Elverum regnskapskontor
 Budsjett – Kjell mfl fra styret
 Årsrapport – Eivind og Kjell

Medlemsregisteret – er oppdatert
 - Innspill til årsmøte:

        

 1. 0-7 år gratis
 2. 8-21 år 1050 (inkl. grunnkontingent)
 3. 21 år og oppover 2000 (inkl. grunnkontingent)
 4. Grunnkontingent (medlem) kr. 500,-
 5. Frivillige gaver
   

Sak 5/24             Turneringer vår 2024
 9.-11.02 yngre jr og Kids turnering 
 ansvar: Yngres gruppen ved Tone Aspeli og Siv Bekkevold
 16.-18.02 Regionmesterskapet (åpent – for alle lag, kvalifisering til NM)
 Ansvar: Inger sette opp kiosk, innkjøp, 
                Kristofer D: turneringsleder

Gjermund: Sekretariat/oppsett

22.-24.03 NM Senior 50+ 
 Ansvar: Kristofer, Kjell, Inger (kiosk)
 Vikingcup: 12.-14.4

Sak 6/24             Sponsoroppdatering
 Hvem er med videre:

 • Kjell gjennomgikk listen – ca. 330 000 i inntekter

Sponsor event:

 • 20.01.24 kl 1500 – Nortransport har hele hallen til event som går inn i avtalen
   Ansvar: Gijs, Kjell, Kristofer, Eivind


Sak 7/24             Diverse info
 Fra møte med huseier

Kjell, Kristofer og Eivind deltok på møte med Magnar i desember.

 • Utsetter nedbetalingen av 400 volts anlegget
 • Eiendomsskatten, vi søker kulturkontoret om å dekke andelen av Eindomsskatten for bygget. Vi søker om 50 000. (Kjell er inhabil og deltok ikke i denne dikusjonen)
   Fra møte med kontrollkomiteen
  1. Kjell har hatt møte med Eirik Nyen og Katrine Wolla.
   • Nytt møte
 • Prisoverslag fra Elverum regnskapskontor for føring av alt.
  1. Fått tilbud om kr. 25000,-
   • Styret godkjenner dette og legger det inn i budsjettet
 • Status Gjensidigestiftelsen – Eivind
  1. Vi har mottatt i underkant av 60 000
   • Dette har dekket opp sko og medlemmer
 • Helgen 2.-4. februar er hallen stengt pga. flomming

Sak 8/24             Eventuelt

                               Rekruttering: Reklame Facebook/Hamar Radio/Trysil radioen

 • Prøv curling 
 • Åpen trening på onsdag 
 • Åpen dag tirsdag fra kl. 18:30 – egen innføring (voksen)
 • Åpen dag for barn og ungdommer mandag 
 • Åpen Senior på onsdag på dagtid
 • (Kristofer Inger, Kate, Gijs og Eivind)

 

 • HA tavla 

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.