Referat styremøte onsdag 28.11.2023

Postet av Eivind Sætrang den 4. Jan 2024

Sted: Stange Rådhus

Tilstede: Inger, Kate, Kjell, Eivind, Gijs og Kristofer.

Referent: Eivind Sætrang

Saksliste

Sak 49/23 Godkjenning av referat 24.10.23

                                Godkjent

Sak 50/23            Økonomi

                

Kjell har satt opp et nøkternt budsjett. Med dette så kan det så ut som et underskudd på 659 000,- 

Vi ser på fire hovedpunkter: 

 1. Nedskrivingen – 200 000
 2. Flere lag i serien
 3. Flere eventer/Egne arrangementer
 4. Få justert hall-leien. 
 5. Strømstøtten videreføres også for idrettslag. 

 

Prognose for 2023 – ca. 170 000 i minus. 

 

 

Sak 51/23            Fastsettelse av årsmøte

                               Tirsdag 20. februar kl. 19:00 i hallen

 

Sak 52/23            Hvem er på valg, gi valgkomiteen beskjed

                        

 • Kjell Bjørseth ble valgt til leder (ikke gjenvalg)
 • Gijs Scholten sitter (2024) Er på valg
 • Eivind Sætrang sitter (2024) Er på valg
 • Henriette Løkken Helgevold (permisjon frem til sommeren 2023) Er på valg
 • Inger Renolen valgt inn (2025)
 • Kristoffer Dæhlin (2025)
 • Kate Langeberg 1. Vara Er på valg
 • Sissel Trøen 2. vara Er på valg

 

Valgkomiteen. Dan Cato, Kjetil Fløtre (ansvaret for å velge kontrollutvalget 2 personer)

Styret forslag til valgkomite (vi trenger en til)

 

Sak 53/23            Turnering 1.-3.12.23

                               Kristofer har ansvaret for sekretariatet – Gjermund hjelper til litt. 

                               Første kamp på fredag kl. 18 og kl. 19. pga event 

                               Lørdag kl. 09 – ferdig 18:30

                               Søndag kl. 09 – 11:30 

 

Sak 54/23            Gjensidige stiftelsen

                                Vi har søkt om utstyr: 

                               Eivind følger opp med medlemmer. Setter opp antallet og søker om utbetaling av resten av beløpet.

 

Sak 55/23            Reklame Facebook/Hamar Radio/Trysil radioen

Mailinglister – sponsorer – Kjell sender ut på mail

Baneleie: 300 pr. person med sko og instruktør

 

Lage en ekstra cup 

Skaffe flere bedriftslag 

 

Neste styremøte 9.1.24 kl. 18:00-20:00 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.