Referat styremøte 18. februar 2023

Postet av Eivind Sætrang den 16. Mar 2023

Referat styremøte lørdag 18. februar kl. 10.00 på Stange rådhus

Deltagere: * deltok

Kjell Bjørseth – konstituert leder *

Kjetil Fløtre – leder (permisjon)

Gijs Scholten – nestleder *

Marte Mari Moen Bekken – kontakt yngeres avdeling – 2023 (permisjon)

Henriette Løkken Helgevold - styremedlem – 2024  (permisjon)

Eivind Sætrang - styremedlem – 2024 *

Varamedlemmer

Louise Harkinn (2023) 

Inger Renolen (2023)* 

Kate Langberg (2023)* 

 

 

Saksliste: 

Ønske Velkommen til varamedlemmer!

Sak 8/23: Referat fra styremøte 7. januar 2023

               Gjennomgang av Eivind – godkjent

Sak 9/23: Økonomi –

               Gjennomgang post for post av Kjell.

               Vedtak: Vi tar det til etterretning – ikke ferdig avstemt.

               Saldo andre kontoer:

               Forenings konto: 203 272

               Reserve konto 341 462

               Kundefordringer: 155 085

               Leverandørgjeld: 65 733

Budsjett: Vi satte opp forslag til budsjett til årsmøte

Sponsorer for 2023: foreløpig 299 000

Sak 10/23: Gjensidige stiftelsen – støtte

               Informasjon om støtte på 59950 som er godkjent

               Trenger flere medlemmer som vil benytte seg av ordningen. Artikkel i Stangeavisa 16.02.23

Sak 11/23: Dugnadsliste.

               Jobbes videre med

Sak 12/23 Årsmøte – se vedlagt innkalling

               Eivind sender ut 18.02.23 på mail og nett.

Sak 13/23 Diverse – halleleie (redusert med ca. 41000 – utsettelse av 400 volts nedbetaling)

               Medlemsliste renses (Kjell og Eivind)


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.