Referat styremøte og arbeidsmøte lørdag 7. januar 2023 kl. 12.00 på Rådhuset i Stange.

Postet av Eivind Sætrang den 8. Jan 2023

Deltagere: * deltok

Kjetil Fløtre – leder*

Gijs Scholten – nestleder *

Kjell Bjørseth – styremedlem *

Marte Mari Moen Bekken – kontakt yngeres avdeling – 2023 (permisjon)

Henriette Løkken Helgevold - styremedlem – 2024  (permisjon)

Eivind Sætrang - styremedlem – 2024 *

Varamedlemmer:

Louise Harkinn (2023) louise@hedmarkencurling.no 

Inger Renolen (2023) inger.renolen@gmail.com *

Kate Langberg (2023) kate.langberg@icloud.com

 

Saksliste: 

 

Sak 1/23: Referat fra styremøte 6. desember 2022

Rettet opp to navn og pris på romjulseventet som var feil. Referat godkjent.

Legges ut på hjemmesiden.

Sak 2/23: Økonomi/Kontingent – innføring av nytt system      

Kjell gjennomgikk regnskapet for 2022 –

                Budsjetterte utgifter går i balanse

                Inntektssiden går muligens i ca. 500 000 i minus.  

                Vi har kontroll på likviditeten.

 • Strøm: Hva er dagens situasjon og hvordan ser det ut fremover? Kan vi holde åpent?
  1. Ca. 107 000 i strømutgifter i desember 2022. Før strømstøtte.
  2. Situasjonen ser lysere ut i januar. Samme prognose i januar og februar som oktober og november. Dvs. ca. 55 000 pr. mnd. 
  3. Konklusjonen: vi holder hallen åpen til påske.  
 • Tre-part samarbeid: solcelleanlegg på taket. Hva er status her? (Kjell)
  1. Kraftriket har ennå ikke avklart noen avtale. Vi jobber videre med å få til et anlegg som kan produsere strøm på taket i sommermåneden når vi ikke har så mye inntekter.  
 • Halleie: Redusert leie ut januar 2023!
  1. Vi går i nye forhandlinger med huseier. Og ser om vi kan få forlenget avtalen. Kjell tar kontakt. 
 • Kontingent: status?
  1. Vi har fakturert ca. 140 000 i trening og medlemskontingent. Ca. 20 000 er ikke betalt. Vi purrer snart (Eivind ansvarlig)
  2. Frist medlemsfaktura 1.9. Purring 
   • Vi satser på at Idretten online som vi bruker til utsendelse. 2022 var unntaksår hvor vi måtte bruke eget regnskapssystem. 

Sak 3/23: Arrangementer vinterhalvåret 2023

 • Hedmarken Open 13. – 15. januar 2023
  1. Mannskap på plass.
 • Prosjekt utenfor klubben. Ikke landet ennå. Kjetil har kontakt ca. 2. februar.
 • 3-5. februar Yngre jr. og Kids turnering

Sak 4/23: Dugnadsliste. Hva er status her? (Gijs)

 • Trenger listen fra Idretten Online.
  1. Hvor folk kan bidra: renhold, Event, isprep, kiosk, sekretariat etc.
  2. Det blir utarbeidet hva arbeidet går ut på. Evt. Kurs for nye.   

Sak 5/23: Nyhetsbrev til bedrifter. Hva er status her? (Alle)

 • Det er sendt ut til ca. 50 firmaer.
 • Annonse i Stange avisa.
 • Sponsor curling 14.3. kl. 18:00
  1. Kjell B. sender ut invitasjon til sponsorene slik at de kan spille og kose seg.
 •  

Sak 6/2023: Nettside og oppdatering av denne: fordele ansvar.

 • Hvem gjør hva
  1. Eivind legger ut referater
  2. Oppdatere aktivitetskalender: Gjermund og Kjell
  3. Nyheter?
  4. Arrangementer?

Sak 7/2023: Icemakere – vi er i sterkt behov for flere icemakere. Når det er sagt så har vi også yngre medlem (er)som også kan være icemakere.

Forslag:

 • Skal vi sette ned en arbeidsgruppe som kan gjøre en innsats og kartlegge hvem vi har av medlemmer som kunne tenke seg å vøre en del av icemakerteamet?
 • Vedtak:
  1. Arbeidsgruppe: Med IceMaker gjengen (Anders og Kjell)

Sak 7/23

 • Fratreden av styret: Leder (Kjetil Fløtre) tar permisjon fra styrevervet fra dags dato frem til årsmøtet. Leder stiller ikke til gjenvalg for kommende periode. Kjell Bjørseth går inn som leder fram til årsmøtet og tar på seg ledervervet for kommende periode.
  1. Styret tar avgjørelsen til etterretning og godkjenner dette.
  2. Kjetil Fløtre tar på seg ansvaret som daglig leder.  

Kjetil tar kontakt med valgkomiteen (Ingvar) og informerer dem om situasjonen i styret.

                Disse er på valg: Marte, Louise, Kjetil, Tone.

Trenger noen med datakompetanse og som har tid til å bidra inn i klubbens arbeid. Samt en person som kan representere de yngre og juniorene.

Vi skal ha tre styremedlemmer på to år og ny styreleder. (2 kvinner)

2 varamedlemmer – en for et år og en for to år.

Vi reduserer antall i styre fra 7 til 6.  

Endringer i styret fra 07.01.2023 

 • Bytte av styreleder pga. sykdom i familien
 • Kjell Bjørseth går inn som styreleder
 • Kjetil Fløtre går inn som daglig leder.
 • Både Kjetil og Kjell skal fortsatt inneha Prokura
 • Både Kjetil Fløtre og Kjell Bjørseth får signaturrett

Samordnet registermelding sendes inn med Altinn for å få effektuert endringen så raskt som mulig.

Styret godkjente dette enstemmig.  

 

Sak 8/23: Evt. 

 • Gjensidige stiftelsen
  1. Vi tar kontakt med Randi Fjestad, leder i flyktningrådet i Stange – vi har fått sponset 31 unge og 10 voksne som kan få gratis medlemskap med treningstid.
  2. Vi kjøper inn 20 par nye sko.
 • Kurs
  1. Styrearbeid innføring i styreansvaret – 17. April Idretten online.
  2. Klubbadmin og medlemsadministrasjon 19. januar
   • Eivind
   • Kjetil
  3. Faktrering klubbadmin
   • Kjell og Kjetil 23. januar

 

 • Årsmøte onsdag 15.3. 2023   kl. 18:00 (vi legger ut på mail og på nettsiden)

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.