Referat styremøte 6. desember 2022 kl. 18.00 i Curlinghallen

Postet av Eivind Sætrang den 8. Jan 2023

Deltagere: * deltok

Kjetil Fløtre – leder*

Gijs Scholten – nestleder *

Kjell Bjørseth – styremedlem *

Marte Mari Moen Bekken – kontakt yngeres avdeling – 2023 (permisjon)

Henriette Løkken Helgevold - styremedlem – 2024  

Eivind Sætrang - styremedlem – 2024 *

Varamedlemmer:

Louise Harkinn (2023) louise@hedmarkencurling.no 

Inger Renolen (2023) inger.renolen@gmail.com

Kate Langberg (2023) kate.langberg@icloud.com


Saksliste:

Sak 35/22: Referat fra styremøte 27. og 10. oktober   

Ingen kommentarer

Sak 36/22: Økonomi/Kontingent – innføring av nytt system

 • Innvilget søknad om strømstøtte ordningen 71356 (juli/august/september)
  1. Pengene mottatt fra Lotteri og stiftelsestilsynet
 • Likviditet: 168 000 (driftskonto)
  1. Mindre enn forventet
 • Utestående faktura pr. 6.des 68000,-
 • Underskudd 4489000 p.t.
 • Foreløpig prognose strøm i november er 55000
 • Nye sponsorer Hedit og NTO ca. 22 000
 • Totalt sponsorer i året ca. 214000

Kontingenten er sendt ut via PowerOffice denne gangen ca. 125 000,- i inntekter fordelt på medlemskontingent ca. 25000 og treningsavgift ca. 100 000,-

Strøm: hvordan redusere forbruket, er det mulig? 

Tre-part samarbeid: solcelleanlegg på taket. Venter på tilbakemelding fra Kraftrike om sponsor og se på solcelle opplegget. Kjell snakker med han. 

Halleie: redusert leien med 25% i 4 måneder – t.o.m. januar. 

Sak 37/22: Arrangementer høsten 2022 og vinterhalvåret 2023

Romjulscup 29. desember (spør Gjermund om han kan lage innbydelse fra 17-18. gløgg og pepperkaker + cup fra 18-20. Enkeltpersoner kan også komme. FB arrangement.

Hedmarken Open 13. – 15. januar 2023  (Spørre Gjermund om å sende ut)

                Legge ut på FB – Curling i Norge diskusjonsforum + andre steder.

Mulig spennende prosjekt i februar 2023 (informasjon kommer på møtet)

 • Vi går for dette. To turer med frivillige.  

Sak 38/22: Dugnadsliste

                Gijs – lager en liste over arbeidsoppgaver som sendes ut slik at folk kan signe opp hva de kan bidra med. Lage et forms skjema.

Sak 39/22: Nyhetsbrev til bedrifter

                Louise har laget et nyhetsbrev. Men har vi fått sendt ut? – Få har gjort det.

Sak 40/22: Evt.

Henriette Helgevold har bedt om å fratre styre – innvilget.

Hvordan vil vi ha det i styret?

 • Alle blir flinkere til å snakke sammen om hvordan vi skal ha det sammen og vi kan godt ta kontakt på telefon mellom møtene. Holde hverandre oppdatert på hva vi gjør slik at vi kan gjøre hverandre gode. Vi er oppdatert på hva som skjer i klubben.

Hva fungerer?

                Bedre å sitte et roligere sted- for mye rot. Hvem gjør hva, ikke snakke i munnen på hverandre. Gå gjennom hva som skulle vært gjort og hvem som har ansvaret.

Hva fungerer ikke? 

Gjennomføring, hvem gjør hva – ansvarlig gjøre hverandre.

Liten oversikt – trenger en skjerm.

Kanskje vi kan være på rådhuset.

Forslag

                Ha arbeidsmøte for å fordele arbeidsoppgaver i årshjulet slik at vi blir bedre i planleggingen.

                Arbeidsbeskrivelse for jobber som Anders, Kjell, Marte gjør.

                Trene flere assistenter til IceMakere slik at vi kan trene flere. Utfordrer alle bedriftslagene.

                Mål 8-10 assistenter. (måke snø og kjøre steiner)

Valgkomite for årsmøte 2023.

 • De som sitter i valgkomiteen er Yngvar Aarebrot, Dan Cato Røe. Styret oppnevner Marte Mari Moen Bekken.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.