Referat styremøte i Hedmarken Curlingklubb 9. februar 2022

Postet av Dan Cato Røe den 21. Feb 2022

Styremøtet ble holdt på Teams 9. februar. Samtlige styremedlemmer var med, minus Marte Mari.

 

9/22: Referat fra forrige styremøte: Ingen anmerkninger på referatet fra forrige styremøte.

 

10/22: Koronasituasjon: Kjetil har sendt mail til curlingforbundet om regelverk. Vi kan drive som før, men det er en metersregel og oppfordring til å bruke munnbind. Det skal henges opp en lapp i hallen der det oppfordres til å bruke munnbind. Det er også ønskelig at Bedrift idrettskretsen sender mail til alle bedriftsidrettslagene om oppfordring om bruk av munnbind. Gjermund ber Ruben gjøre dette, i tillegg til alle regler som gjelder nå (Fra 15. februar ble alle tiltak opphevet).

 

11/22: Økonomi: Kjell forteller at sjette termin er avsluttet og tallene er klare for 2021. De siste midlene det er søkt om er godkjent. Totalt har vi en avskriving på 220.000 kroner. Da viser resultatet 258.000 kroner i minus. Driftsresultatet er da minus 38.000 kroner.

Klubben har fått 553.477 kroner i koronastøtte. 116.500 kroner i støtte fra curlingforbundet og Stange kommune. Til sammen 670.000 kroner.

Strømmen har blitt en kostnad på 446.000 kroner. 130.000 kroner med en budsjettert. Husleien er på 882.000 kroner. Til sammen utgifter på 1,3 millioner kroner. Det positive er at vi ikke har brukt ei krone fra oppsparte midler.

Hittil i år: 55.000 kroner i minus i januar og februar. Ikke fått koronastøttepengene inn eller strømpengestøtte. Samtidig har det vært får eventer. Nå tar eventemengden seg opp. Kjetil og Kjell vil se nærmere på budsjettet. Budsjett og sakspapirer sendes ut til alle medlemmer før årsmøtet 9. mars.

 

12/22: Arrangement: I februar er det Hedmarken Open og JR Mixed. Arbeidsmengden for å arrangere disse turneringene fordeles.

 

13/22: Medlemsmøte: Medlemsmøte rekker vi ikke arrangere før årsmøtet. Styret gikk enstemmig inn for å flytte det til høsten.

Årsmøte holdes 9. mars. Før den tid samles styret for å diskutere budsjett. Kjetil ønsker å gi våre medlemmer et tilbud om å bruke avtalegiro for å betale medlemsavgift..

 

14/22: Salg av eventer: Kjetil har hatt en prat med Mariann som ønsker å få en selger til på plass. Styret sa ja til å annonsere etter en eventselger til.

 

15/22: Eventuelt:

  1. Styret sa ja til å gi damelaget og Steen Hansen 5.000 kroner hver til å delta på NM.
  2. Stange Energi vedas oppløst. Videre skal det satses på egne unge spillere.
  3. Styret møtes fredag 18. februar for å diskutere budsjett.
  4. Vikingskipet Vandrehjem sponser Lillehammer Curling. Kanskje de også vil sponse vårt juniorlag?

 

Kjetil Fløtre

 

 

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.