Referat fra styremøte 8. april 2021

Postet av Dan Cato Røe den 20. Apr 2021

Møtet ble avholdt på Teams fra klokken 20.00, og samtlige styremedlemmer var til stede. Også 1. vararepresentant Louise Harkinn.

 

Sak 26/21: Evaluering av årsmøtet:

Leder Kjell Bjørseth tok selvkritikk for hvordan han håndterte det å lede et årsmøte på Teams, men Louise Harkinn, som ikke fysisk satt i curlinghallen under møtet, sa at lyden var klar og tydelig. Deltakere fikk med seg hva som ble sagt og gjort.

Årsmøtereferatet ble sendt ut til styrerepresentantene tidligere på dagen, og ingen hadde anmerkninger til referatet.

 

Sak 27/21: Økonomi – krisepakke 4:

Hedmarken Curlingklubb kan nå søke koronastøtte i krisepakke 4. Vi kan få igjen 70 prosent av tapt inntekt på en del, og 100 prosent på noen typer tapt inntekt. Leder Kjell søker krisepakke 4 ut fra budsjettet som er laget og godkjent av årsmøtet. Her er det snakk om at klubben søker om tapt inntekt på mellom 400.000 til 500.000 kroner. 

Kjell forklarer at det er noe man søker støtte på, og noe som kommer automatisk inn i støtte. Den siste delen gjelder momskompensasjon på 15 prosent på bakgrunn av 2019. Dette er en ny pott vi ikke har fått før.

Status økonomi i klubben i dag er at vi har igjen penger til to måneder drift på vår driftskonto. Så langt i år har det gått 300.000 kroner mer ut enn det som har kommet inn. Men snart kommer grasrotandelpengene inn og moms.

Styret er spendt på hvor mye som kommer inn av sponsormidler.

Når det gjelder å ta isen, så viser regjeringstiltakene at i trinn 3 kan breddeidretten åpne igjen. Dette er det mange uker til kan skje, så isen vil bli tatt så raskt som mulig. Om serien blir nullet ut, og om noen rykker opp eller ned, vil vi snakke med Bedriftsidrettsserien om.

Kjell har vært i samtale med næringssjef Erik Habberstad og kultursjef Solbjørg Tveiten og nå skrevet et brev sammen med Gjermund om at klubben har mulighet til å få mer kommunal støtte. Mot at vi gir elever på de ulike skolene fri tilgang til curlinghallen som gymtime. Og at vi lærer opp lærerne til å være instruktører. HCK har ikke fått svar på dette brevet enda.

Kjell har også vært i møte med brødrene Bækkedal på Norsk Motorhistorisk Museum angående samleskilt på E6. Til stede var også Anette Vold fra Elton som representerer Stange Vestbygd. Både Hamar Arbeiderblad og Stangeavisa har laget store reportasjer om ønske om skilting fra E6. Også Stange kirke er det et ønske skal være med som en av fire parter på skiltet. Nå har Stange kommune fått mail, slik at de står som søker om å få opp skilt.

 

Sak 28/21: Ekstraordinært årsmøte:

Under årsmøtet og valg av representanter var Marte Mari Moen Bekken på valg, men var ikke blitt spurt om hun tok gjenvalg eller ikke. Kjell foreslo at på det ekstraordinære årsmøtet 6. mai, vil samtlige som er på valg i år, velges på nytt – slik at ting blir gjort rett og man sier ja på de rette premisser. Så da vil det bli fire som står på valg på det ekstraordinære årsmøtet, ikke bare ledervervet.

Kjell har hatt besøk av Kjetil Fløtre, som sier han er seriøst interessert i å ta over ledervervet i HCK. Styrerepresentantene synes dette var en kjempegod nyhet og at Kjetil er rett mann for vervet. Kjetil ønsket at Kjell ble med videre i styret som støtteperson. Trond Erik ønske å gå ut av styret og inn i icemakerteamet, og Kjell vil da komme inn i styret.

Louise ble spurt om hva for oppgaver hun har lyst til å jobbe med, og hun sier det bare er å gi henne oppgaver styret ønsker hun skal gjøre for klubben. Marte Mari sier hun er klar for to nye år i styret.

Dan Cato skriver en ny innkallelse til ekstraordinært årsmøte, og sender ut så raskt som mulig. Han snakker også med Yngvar Aarebrot i valgkomiteen og informerer om rokkeringene.

 

Sak 29/21: Eventuelt:

Dan Cato søker ikke Hamar kommune om medlemsstøtte, men kun til Stange kommune der vi har langt flere medlemmer under 20 år.

Medlemslista vår er ytterligere ryddet og nå er det 183 betalende medlemmer. HCK må gjøre en jobb for å få flere medlemmer.

Curlingtinget blir i år på Lillehammer i juni, dersom ikke koronapandemien medfører at det blir flyttet til høsten. Marte Mari Moen Bekken og Kjell Bjørseth er villige til å reise, det samme Tone Cecilie Adolfsen Aspeli og Louise Harkinn. Endelig bestemmelser av delegater tas senere.

 

 

Hilsen Kjell Bjørseth – leder Hedmarken Curlingklubb


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline