Årsmøtereferat fra Hedmarken Curlingklubb 2020

Postet av Dan Cato Røe den 20. Apr 2021

Årsmøtet til Hedmarken Curlingklubb ble arrangert på Teams torsdag 25. mars klokken 18.00. Til sammen var det med 14 betalende medlemmer på det digitale møtet.

Leder Kjell Bjørseth ønsket velkommen til vårt aller første digitale årsmøte. Flesteparten av styremedlemmene var samlet i hallen, med god avstand.

Saksliste:

1. Godkjenne deltagatene: 14 betalende medlemmer var med og godkjent til å avgi stemme under årsmøtet.

 

2. Godkjenne innkallingen: Dokumenter til årsmøtet er blitt sendt ut og link til deltakelse på årsmøtet. Godkjent.

 

3. Godkjenning av saksliste: Sakslista godkjent uten merknader.

 

4. Valg av dirigent: Kjell Bjørseth

 

5. Valg av referent: Dan Cato Røe

 

6. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen: Eivind Sætrang og Louise Harkinn.

 

7. Årsmelding: Årsmeldingene ble lest høyt og godkjent Godkjent med de endringer som fremkom i møte

 

8. Saker til behandling, sendt inn skriftlig: Ingen saker var kommet inn.

 

9. Budsjett og regnskap: Ingen tvil om at det har vært et annerledes år, der hallen har vært stengt i lange perioder. Takket være en snill halleier som ga oss gratis husleie et par måneder, klarer klubben seg. I tillegg til koronastøtten. Tross et tøft år, har klubben fremdeles penger på bok. Kjell Bjørseth fikk mye ære for sitt arbeid med å holde kontakt med halleier og søke penger fra koronafond for tapt inntekt. Samtlige møtedeltakere godkjente regnskapet.

Post 3920 Medlemskontingent sto i null, noe som gjorde at framlagte budsjett ble feil. Årsmøtet ga styret i oppgave å ta inn 100.000 kroner (rundt 200 medlemmer) i medlemsstøtte og sette inn i budsjett. Og samtidig regulere driftsregnskapet ved å sette inn en lavere sum på annonse-/sponsorinntekter.

Det ble også spørsmål rundt post 5000 Lønn ansatte. Klubben har ingen ansatte.

Det ble bemerket at det burde stå 0 på poster der summen er kroner null istedenfor ingenting.

Regnskapet ble så enstemmig vedtatt på årsmøtet.

 

10. Valg: Valgkomiteen har bestått av Rune Steen Hansen, Torill Sletli og Yngvar Aarebrot. De har hatt tre fysiske møter og en mengde sms-kontakt. Yngvar påpekte at med en medlemsmasse på 200 mennesker følte valgkomiteen de ikke satt med god nok oversikt over hva disse medlemmene har av erfaring med styreverv. Yngvar påpeker at de har gjort research, men at det har vært vanskelig å finne personer som ønsker å sitte i HCK-styret. Tre personer var på valg, og leder Kjell Bjørseth har signalisert at han trekkes seg som leder. Valgkomiteens leder sa de ikke hadde funnet en erstatter og ønsket at Kjell Bjørseth skulle ta ett nytt år mot at flere av hans oppgaver ble fordelt til andre styremedlemmer. Etter 14 år som leder så Kjell fremdeles nei til å ta ett nytt år til. Dermed klarte ikke årsmøtet å få en leder på plass og det blir ekstraordinært årsmøte torsdag 6. mai. Eneste post på programmet da er valg av ny styreleder i Hedmarken Curlingklubb.

Styret består av etter valget: 

Trond Erik Standerholen        2021 - 2023
Tone Cecilie Adolfsen Aspeli 2021 - 2023
Dan Cato Røe                         2020 - 2022
Gjermund Trøan                    2020 - 2022
Gijs Scholten                           2020 - 2022
Marte Mari Moen Bekken      2021 - 2023

1. vara ble Louise Harkinn valgt inn i 1 år. Hun vil bli innkalt til alle styremøter. 

Disse tre ble enstemmig valgt av årsmøtedelegatene.

Valgkomité:

Yngvar Aarebrot         2020 - 2023
Torill Sletli                  2020 – 2022
 Henriette Løkken Helgevold. 2021 – 2024

Kontrollkomité: 

Kristofer Dæhlin – 2020-2022

Anders Skumsnes – 2020-2022

 

Før årsmøtet offisielt ble avsluttet takke leder Kjell for seg. Av styret fikk han overlevert gavekort, blomster, t-skjorte og en kopp som takk for fantastisk innsats for klubben som leder de siste 14 årene.


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline