Barneidrettens regler

Postet av HCK Kids den 28. Apr 2017

Vi i Hedmarken curling er forpliktet til å følge barneidrettens aldersgrenser.Bilderesultat for norges idrettsforbund
De er som følger:


NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARLYMPISKE KOMITÉ

Vedtatt av Idrettstinget 2015

1. Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:

a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.

b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år.

c) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangement i Norge, Norden og Barentsregionen.

d) Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.

e) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig.

f) Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende.

g) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.Plutselig var første år over!!!!!

Postet av HCK Kids den 26. Apr 2017

Tusen takk for et kjempefint første år i ny curlinghall. Det har vært utrolig gøy å være med på å bygge klubbens barneavdeling opp fra nesten bunnen av. I fjor var vi akkurat et kidslag i Vikingskipet, mens i år har vi vært opp imot 30 barnecurlere på treninger på mandager, utrolig bra.

Vi har møte rundt neste år for å sikre oss en god progresjon rundt lagene. Det vil bli lagt ut til høsten i kalenderen her hvilke datoer som er aktuelle for turneringer. Det vil også bli lagt ut en dugnadsliste.

Håper flere vil melde seg til å være enten hjelpetrenere eller lagledere. Det vil bli opplæring både som curlingtrener og i grunnleggende curlingferdigheter.

Vi ses til høsten!

Marte Mari Moen sitt bilde.