Referat styremøte i Hedmaken Curlingklubb 2. september 2022

Postet av Hedmarken Curlingklubb den 12. Sep 2022

Styremøte 2. september 2022

Referat

Deltagere: * deltok

Kjetil Fløtre – leder*

Gijs Scholten – nestleder *

Kjell Bjørseth – styremedlem *

Marte Mari Moen Bekken – kontakt yngeres avdeling – 2023 *

 Tone Cecilie Adolfsen Aspeli – styremedlem – 2023 (permisjon)

Henriette Løkken Helgevold - styremedlem – 2024 *

Eivind Sætrang - styremedlem – 2024 * (referent) 

 Varamedlemmer:

Louise Harkinn (2023)* louise@hedmarkencurling.no

Inger Renholen (2023)

Kate Langberg (2023)

 

Saksliste:

Sak 27/22: Referat fra styremøte 26. april

            Kjetil gjennomgikk protokollen - godkjent

Sak 28/22: Økonomi

 • Kjell gjennomgikk regnskapet per 1.8.22
  • Vi har et underskudd i.h.t budsjett med ca. kr. -446000
   • Vi ønsker å øke medlemskontingenten for de voksne fra 1450 til 1500?
   • Starte julebord curlingen tidligere (slutten av november)
   • Vi støtter 7 lag som er budsjettert. Men vi må ta forbehold om at vi har penger
   • Frigjøre baner på mandag for å frigjøre 1-2 baner til eventer
   • Brusinnkjøp – kjøpe fra Coop Kjell sjekker.
   • Redusere kostnader til Icemakere og Instruktører. Vi må fremme dugnadsånd.  
   • Inntekter: Må jobbe aktivt mot firmaer for å booke julebord og eventer.
    • Facebook, styre og medlemmer rekrutterer.
     • Lage en mal for rekruttering (Henriette lager forslag) 
      • Gjermund!!
   • Kraftriket – de som kjøper der kan skifte abonnement og gi 1 øre til klubben
   • Inntekter (likvider) før jul:
    • 100 000 refusjon mva. fra 2021
    • 36000 kommunal strømstøtte
    • Bedriftsserien gir 75000 pr. lag for deltagelse med 30 lag (totalt 225 000)
    • 140 000 i kontingent
    • Stange Energi laget er oppløst og vi har 51000 på konto – forslag at pengene brukes til rekruttering av yngres (20000) resten går til klubbkassen. Premierfra Nordic junior på kr. 2000 hver til: Tobias Lindberg, Jonas Volla, Jakob Bekken og Nicolai Sommervold.  Kjell rydder opp. 
 • Strømstøtte 80% av kostnaden over 70 øre
  • Kanskje 2 kr. Pr. kw/h i reel utgift ved 5 kr. Spott. Vi bruker 30 kw/h pr. mnd. 
  • Vi trenger 50 enkeltpersoner pr. uke på event.  
 • Kalkyler for nye kostnader
  • 30 kw/h pr. mnd. med en månedspris på ca. 4,5 kr. Kw/h så vil vi ha utgifter på 135-150 000 pr. mnd. kun i strøm + husleie på 82 000. 
 • Revidering av budsjett?
  • Ingen justering. 
 • Medlemskontingent:
  • Sendes ut umiddelbart via Norges Curlingforbund
   • Lister må oppdateres 

Sak 29/22: Arrangementer høsten 2022

- Oppstart av sesongen tirsdag 20. september

Kick off is og medlemsmøte med play- off 22.september kl. 18:00

            Møte sponsorer, medlemmer og pensjonister

            Huseier, Kraftriket og Elvia er spesielt invitert

            Kjell leder – Eivind deler lag, Henriette lager PR.

- Turnering Norway open WCF mixed double 14.-16 oktober 2022 (se terminliste) (Ingunn + andre kiosk)

- Oppstart bedriftsserien mandag 17. oktober 30 lager minst

- Norgescup 1, 11. – 13. november (invitasjon sendes fra Pål)

            - Kiosk: Yngres og Kids

- Romjulscup 29. desember

- Hedmarken Open 13. – 15. januar 2023

- Kids og yngres cup 3.-5. Februar 2023

Annet

- Norges curlingforbund inviterer til samling på Lillehammer 9. – 11. september

Ide om skoleturnering

            Med lærere fra VGS, U-skoler, barneskoler og barnehager 

 

Sak 30/22: Hamburg Pokal CC og 44 års jubileum i Hamburg. 2022

Sak 31/22: Evt.

- Tone Aspeli har bedt om permisjon fram til årsmøte 2023 og kommer ikke til å stille til

gjenvalg.

            Louise Harkinn rykker opp og tar delvis jobben på innkjøp. 

- Referater på hjemmesiden (Eivind) snakker med Gjermund

- Søknad til gjensidige stiftelsen her

            - Eivind søker om kr. 60 000 setter opp et prosjektregnskap/budsjett

 - Kjell søker Romedal og Stange brannkasse i tillegg til politiske personer. 

 

Neste møte: Torsdag 27. oktober kl. 19:00