HCK er Norges største curlingklubb på Grasrotandelen

Postet av Hedmarken Curlingklubb den 22. Jan 2021

Av landets 20 grasrotandel-registrerte klubber og kretser innen alle former for curling, er Hedmarken Curlingklubb øverst på lista. Våre 72 givere bidro med til sammen 41.917 kroner i 2020. Tusen takk for støtten!

Lista er laget etter søk på ordet "curling" i Norsk Tippings register, så eventuelle fleridrettslag som har curling som aktivitet kan være utelatt.

Det er Norsk Tipping som deler ut pengene, som hentes fra innsatsen i pengespillene deres. Det koster altså deg som giver ingenting ekstra. Sju prosent av din innsats går til den klubben du har valgt som mottaker.

For å registrere deg som grasrotgiver og bidra til litt ekstra penger i HCK-kassa trykker du her.

Her er lista

1. Hedmarken Curlingklubb, 41.917 kroner
2. Lillehammer Curlingklubb, 40.835 kroner
3. Oppdal Curlingklubb, 25.604 kroner
4. Halden Curling Club, 23.802 kroner
5. Bygdøy Curling Club, 21.588 kroner
6. Trondheim Curlingklubb, 20.341 kroner
7. Haugesund Curlingklubb, 19.806 kroner
8. Moss og omegn boccia og teppecurling, 17.388 kroner
9. Furumo Curlingklubb, 10.933 kroner
10. Nedre Glomma bowls og curlingklubb, 10.111 kroner
11. Askøy boccia og teppecurlingklubb, 7.514 kroner
12. Boet Curlingklubb, 7.270 kroner
13. Snarøen Curling Club, 6.349 kroner
14. Stabekk Curlingklubb, 2.729 kroner
15. Sørmarka Curlingklubb, 1.735 kroner
16. Jevnaker Curlingklubb, 354 kroner
17. Oslo Curlingklubb, 339 kroner
18. Oslo og Akershus curlingkrets, 0 kroner
18. Valdres skøyte- og curlingklubb, 0 kroner
18. Øvre Holen curlingforening, 0 kroner


0 Kommentar

Referat styremøte i Hedmarken Curlingklubb 4. november 2020

Postet av Hedmarken Curlingklubb den 4. Jan 2021

Styret i Hedmarken Curlingklubb hadde styremøte i curlinghallen 4. november fra klokken 18.00. Samtlige medlemmer var til stede minus Marte Mari Moen Bekken.

 

Sak 22/20 Eventuelt:

Gijs avventer oppstart med instruktørkurs med handikappcurling på grunn av korona-situasjonen. Alle eventinstruktører vil bli bedt med på kurs med landslagstreneren i vår hall. Slik at også rullestolbrukere kan delta på alle typer eventer i fremtiden.

Turneringene vi har arrangert den siste måneden har vært en stor suksess.

Eliteturnering, som var ønskelig i slutten av november, blir en gang etter jul. Sponsorer vil bli invitert til denne samlingen og få møte med landslagsspillere.

Anders Bekken har levert sin ønskeliste angående verktøy til vår sponsor Tools.

Skilt til Tools og Jako er i prosess.

Gang- og sykkelveg og egen innkjørsel til hallen fra hovedvegen er det halleier Magnar som må ta tak i. Vi har hatt flere møter med Magnar og lagt fram vårt syn om at vi ønsker egen innkjørsel.

Sak 23/20: Godkjenning av referat fra styremøte 1. oktober:

Referatet fra styremøtet ble vedtatt etter følgende ytringer:

Vi har ikke fått tak i noen som vil jobbe for sponsorer til Norges Curlingforbund.

 

Sak 24/20: Godkjenning av referat fra styremøte 29. oktober:

Styret gikk inn for å avvente åpning av hallen for å følge nasjonale og kommunale retningslinjer.

Korrigering i referatet som omhandler søknad om tapte inntekter: Her får vi 100.000 korner inn uten å søke fordi det regnes ut fra resultatet i fjor.

 

Sak 25/20: Økonomi:

Kjell hadde sendt ut budsjettforslag og styret satt og gikk gjennom de ulike postene.

For drift av dette året ser det ut som vi er på budsjett. Å lage et budsjett er krevende for her er det en rekke faste utgifter, og mer usikkert på inntekter.

Utgifter er: Leie, strøm, hotel/reise for lag, reperasjon/vedlikehold, honnorar, forsikring og lisenser.

Inntekter: Kiosksalg, sponsorer, egne arrangement

Denne sesongen har vi ikke fått inn så mange sponsorer som ønskelig, så her må det gjøres en jobb. Antall medlemmer som har betalt er også langt unna ønskelig par dags dato.

Men så langt, de ti første månedene i 2020, ligger vi 127.500 kroner i pluss.

 

Sak 26/20: Kompensasjon:

Kjell foreslo å belønne et par som har gjort en innsats langt ut over pålagte arbeidsoppgaver, til å få en kompensasjon. Styret gikk inn for å gi Gjermund 10.000 kroner for innsatsen med seriesystem og altmuligmann, Anders 10.000 kroner for innsatsen som icemaker og 10.000 kroner til Kjell for å jobbe med regnskapet. Å betale Kjell en slik sum er langt billigere enn å bruke et regnskapsbyrå til å gjøre samme oppgave. Både Kjell og Gjermund gikk ut av møtet mens resten av styremedlemmene tok for seg saka.

Styret mente at dette ikke skulle være en fast godtgjørelse, men en engangsutbetaling. Om det skal bli en fast utbetaling for å være styremedlem, så må det bli en årsmøtesak.

 

Sak 27/20: Priser:

Gjermund har utformet forslag til priser som gjelder fra 1.1.21 angående leie av baner. Ordinær pris blir 300 kroner inkludert skoleie for to timer og 350 kroner for tre timer for voksen. For barn blir prisen 180 kroner inkludert skoleie, og 50 korner i tillegg for en time til på isen. Firmaeventer blir etter avtale. Skoler betaler 150 kroner per person for to-tre timer. Idrettslag/barnebursdager: Under 16 år blir prisen 1.2000 kroner per bane for to timer. Over 16 år, blir det ordinær pris.

Gjermund lager en mal for instruktører hva som skal vises og læres bort til de som har eventer.

 

Sak 28/20: Sesongen – ut 2020:

Hedmarken Open blir første helga i desember – 4.-6. desember

Juleturnering: 27. desember

Individuelt mesterskap: 2. januar.

 

Sak 29/20: Hamstad og julemat:

A) Hamstad har nå kjørt test på anlegget slik at det styres etter luftfuktighet, ikke temperatur. Så får vi se hvordan det fungerer. Vi venter med flomming til vi ser det fungerer med anlegget. Dette har vi ikke betalt noe for.

Vi har fått en stor regning fra Hamstad og Kjell vil møte dem for å se hva som ligger i summen. I tillegg få til en serviceavtale med dem og skifte batteri i backupen på anlegget.

B) Ondsdag 16. desember vil pensjonistcurlerene få servert juletalerken fra Lindbo i hallen klokken 11.30. Dette for den strålende innsatsen de leverte i NM for veteraner.

 

 

Kjell Bjørseth  


0 Kommentar

Referat fra styremøte i Hedmarken Curlingklubb 29. oktober 2020

Postet av Hedmarken Curlingklubb den 4. Jan 2021

Det ble innkalt til hastemøte på grunn av koronasituasjonen i vårt distrikt. Samtlige medlemmer i styret var på plass minus Tone. Møtet ble holdt i curlinghallen.

Sak 22/20: Koronasituasjonen: Trening og åpningstider:

Kjell har snakket med kommuneoverlegen. Hallen kan være åpen og det kan arrangeres seriespill, for spillere over 25 år. Men hva for signal vil dette gi? Styret gikk inn for å stenge hallen for seriespill i to uker.

Trene får de som er over 25 år og bor i Løten eller Stange, eller samtlige elitespillere i klubben uansett hva for kommune de kommer ifra. Man må forholde seg til de råd som kommer fra din egen kommune. 

Trening blir på faste dager – mandag og torsdag fra klokken 18.00 begge dager. Bane må bookes i god tid. Pensjonistene kan bruke hallen onsdager som vanlig.

Vi sender to lag til Norgescup.

Styret snakket om å flomme og skrape isen i hallen i denne ufrivillige koronapausen.  

Vi legger ut informasjon på hjemmesiden vår om utsettelse av seriespill og treningstider og hvem som kan trene.

 

23/20: Økonomi:

Det er mulighet til å søke kompensasjon for tapt inntekt fra 12. mars og ut året. HCK har fått støtte til og med juli, så Kjell søker om støtte fra 1. september og ut året. Nå er det mulighet å få i støtte 70 prosent av tapte inntekter. Kjell søker blant annet for tapt inntekt av færre lag i seriespillet enn budsjettert, samt på bakgrunn av resultatet i fjor. Vi kan også få penger på tap av skoutleie og kiosksalg.

Kjell sier at vi i oktober hadde en god måned inntektsmessig. Deriblant fordi vi har arrangert tre turneringer.

Ved årsmøtet i år hadde vi 700.000 kroner på bok, per i dag har vi 1. million kroner. 

Situasjonen er også at få medlemmer har betalt kontingent, og her må det gjøres en jobb.

 

 

Kjell Bjørseth


0 Kommentar

Referat styremøte i Hedmarken Curlingklubb 1. oktober 2020

Postet av Hedmarken Curlingklubb den 4. Jan 2021

Styremøtet ble arrangert i curlinghallen fra klokken 17.00 og samtlige styremedlemmer var til stede.

13/20: Godkjenning av referat

Referatet fra forrige styremøte ble vedtatt etter følgende ytringer:

Kjell har skrevet feil sum på medlemskap for bedriftsidrettsutøvere. Det blir 200 kroner billigere enn forrige sesong, men vi håper at enda flere av bedriftscurlerne melder seg inn i klubben.

Kjøleanlegget fungerer igjen etter en trøblete oppstart. Det er stadig et problem på bane A og det er oppdaget en feil i ventilasjonsanlegget. Elektronikken fungerer ikke. Den drar inn luft, men stopper ikke selv om det er høy luftfuktighet ute. Kjell har vært i kontakt med Hamstad, og de ba om at kontakten ble tatt ut av ventilasjonsanlegget og så satt inn igjen noen minutter senere. Da gikk luftfuktigheten i hallen opp igjen, så anlegget ble slått av igjen. Hanstad skal ta kontakt med leverandør og fram til ting er i orden styres ventilasjonen manuelt.

Magnar har kjøpt inn to pulverapparat etter branninspeksjonen i hallen. Vi venter fremdeles på rapporten fra inspektøren.

Gijs og Marte har blitt enige om å vente med oppstart av tilbud om handikapp-curling til curlingsesongen har fått startet opp. De vil ha kontakt med forbundet og skape et opplegg med instruktørkurs og senere gi et tilbud til curlere med nedsatt handikapp.

Hedmarken Open blir utsatt til 15.-17. januar.

14/20: Planlegging kioskvakter

Gjermund lager vaktliste for hvem som har kioskvakter under Vikingcup.

Helga 9.-11. oktober er det mix double med 10 lag. Ingunn har ansvar for kiosken og icemakerteamet har hatt møte og kontroll over hvem som har ansvar for isen når.

NM vetaran-helga så jobber Dan Cato, Kjell, Gjermund og Tone. Vi spør Katrine og enda flere til både å være i kiosken og administrasjon.

Eliteturnering i slutten av november sier vi ja til å arrangere. Kjell tar kontakt og spør om dette er en realitet eller rykte. Gijs ville at vi skulle invitere vårs sponsorer til denne turneringen og kanskje et opplegg med Thomas Ulsrud.

15/20: Informasjon om seriestart:

12. oktober starter serien. Gjermund sender ut brev til alle lag om et informasjonsmøte 12. oktober klokken 19.00. Tema blir smittevern og regler ute på isen. Unger opp til 16 år spiller med vanlige regler.

 

16/20: Økonomi:

Kjell sier at økonomien ikke er hakkende gale. Så langt har vi brukt 50.000 kroner av egenkapitalen. Klubben har vært flinke til å søke støtte, og nylig fikk vi 88.000 kroner i driftsstøtte av Stange kommune. Dan Cato har søkt Sparebankstiftelsen om støtte til seriespillet, men enda ikke fått svar.

17/20: Sponsor:

Stavis har inngått ny avtale på 60.000 og leier curlinghallen fra desember til og med mars. 24. november ønsker de å ha en idrettsdag i hallen. Da må vi stille med kioskvakter. Avtale om pris på en slik dag er ikke avgjort. 

Tools har sakt ja til å sponse klubben med utstyr. Anders lager en liste over verktøy som han trenger. Vi henger opp et Tools-skilt over inngangen til verktøyrommet.

Elektor støtter damelaget vårt med flybilletter til NM i Haugesund.

18/20: Styreleder:

Kjell Bjørseth informerte på styremøtet at dette blir hans siste år som styreleder. Han er åpen for å si ja til et styreverv. Kjell vil ta kontakt med valgkomiteen, Rune, Torill og Yngvar, for å informere om sin beslutning.

19/20: Årsmøte:

Årsmøtet til Hedmarken Curlingklubb blir torsdag 18. februar. Tidspunkt og sted kommer vi tilbake til.

20/20: Gang- og sykkelveg:

Gjermund informerte litt om at det vil bli bygget gang- og sykkelveg forbi hallen vår. En gang- og sykkelveg som skal ferdigstilles våren 2021. Vi må koble på halleier Magnar, slik at han søker om at det blir laget en egen innkjørsel fra hovedvegen inn til hallens parkeringsplass. Kjell tar kontakt med Magnar.

21/20: Jobbe med sponsorer til forbundet:

Norges Curlingforbund ønsker seg folk som kan jobbe med å skaffe sponsorer til forbundet, og ønsker en representant fra Hedmarken Curlingforbund til dette arbeidet. Styret jobber med å få noen til å takke ja til et slikt arbeid.

 

 

Hilsen Kjell Bjørseth – leder i Hedmarken Curlingklubb 


0 Kommentar

Referat styremøte i Hedmarken Curlingklubb 17. august

Postet av Hedmarken Curlingklubb den 4. Jan 2021

Hedmarken Curlingklubb arrangerte styremøte i curlinghallen mandag 17. august klokken 18.00. Samtlige styremedlemmer var til stede minus Gjermund Trøan og Trond Erik Standerholen.

07/20 – Godkjenning av referatet:

Referatet fra forrige styremøte ble lest høyt. Det kom en bemerkning om nummereringen av sakene på sakslista skulle fortsette ut fra siste saksnummer på forrige møte. Heretter blir første sak på første styremøte etter årsmøte 01, og så stiger det helt til neste årsmøte.

Siden forrige styremøte har Kjell Bjørseth søkt og fått 103.000 kroner fra Krisepakke 2. Om det blir curlingting på Gardermoen er ennå uvisst, og det kan hende det blir gjennomført på Teams 29. august dersom koronapandemien sprer seg ytterligere. Kjell trakk seg som delegat på Tinget, og Gijs takket ja til å overta plassen som representant for HCK. Lovforslag er sendt til Tinget, og Gjermund Trøan vil legge det fram på Tinget.

Gijs og Kjell jobber aktivt med å få inn sponsorer til hallen. Gjermund har laget presentasjonsmappe med ulike tilbud til kunder. Etter møte med halleier Magnar er tilbakemeldingen at nå får vi ikke mer i støtte enn vi allerede har fått når det gjelder leie. Dan Cato har nå hentet nøkler og telefon som Terje Skogsvold hadde.

Curling-EM på Lillehammer kan bli avlyst, men det er enda ikke avklart.

Nye draktsett fra ny leverandør har kommet. Det må avklares hva for sponsorer og hvor sponsormerkene, logo og navn skal plasseres på draktene. Det blir arrangert en prøvedag, der medlemmer kan prøve drakter og jakker og bestille det man ønsker.

Stange Energi-laget vant et draktsett, og nå har Gjermund tatt kontakt med leverandør og fått ordnet opp slik at laget får premien.

OBOS støtter curlingklubben med 24.000 kroner, og vi har sendt takkevideo tilbake til dem. Sparebanken har vi ikke fått svar om vi får støtte fra enda.

08/20 – Økonomi:

Til nå har klubben brukt 50.000 kroner av sparekontoen. Vi har fått bra med økonomisk støtte som gjør at ikke mer at tatt ut av sparekontoen. Kjell har også søkt driftsmidler fra Stange kommune etter å ha sendt inn halvårsregnskap, kostnad på husleie og strøm, samt plan over fremtidens turneringer. Vi har fra Stange kommune fått 1.500 kroner i kulturmidler og 3.500 kroner til handikappcurlingsatsning.

Stange Energi-laget har per dags dato 50.000 kroner på konto, mens yngre jr. og kids har 18.000 kroner på konto. På sparekonto har vi nå 460.000 kroner.

Kontingenten for medlemmer må snarlig sendes ut, og Dan Cato har den oppgaven. Styret vedtok et koronatillegg for medlemmene på 50 kroner.

09/20 – Islegging og åpning av hall:

En feil på kjøleanlegget førte til at det ble slått av raskt etter at det ble slått på søndag. Ny dato for oppstart er tirsdag 18. august. Icemaker Anders, sier at vi ligger i rute til å åpne hallen 1. september, som opprinnelig planlagt. Anders Bekken gjør en super innsats.

10/20 – Dato for å innkalle lag som skal være med i Vikingcup: 

Alle lag som skal delta på Vikingcup og de som har igjen seriekamper, blir invitert til et møte onsdag 26. august klokken 18.00. En fra hvert lag må ta turen for å få informasjon om smittevernsreglene og hvordan man skal oppføre seg i forhold til koronapandemien i curlinghallen. Det blir også et eget møte før serien starter. Dan Cato lager innkalling og sender til alle lag.

Reglementet fører nå til at alle garderober blir stengt og ingen får benytte seg av skapene. Man må komme ferdig skiftet til hallen. De som skal spille på bane C og D må gå gjennom døra gjennom oppvarmingsrommet og ut i hallen, mens de som skal spille på bane A og B går ut døra fra sosialt rom.

Alle skap må tømmes, og Gjermund må ta kontakt med alle skapeierne og få de til å hente sakene sine.

11/20 – Reglement for trening og kamper:

Nylig kom det reglement fra Norges Curlingforbund om hvordan trening, arrangering av turneringer og arrangering av arrangement (eventer og annet), skal gjennomføres. Når det gjelder turneringer og arrangement må klubben stille med en smittevernsansvarlig. Antibac må være på plass, og man må rengjøre steiner, sko og koster, i tillegg til håndtak til dører og vasker. Bord og andre flater vaskes med vann og såpe. Den ansvarlige må skrive inn navn og telefonnummer til alle som kommer inn. Hodebeskytterne må vaskes etter hver gang det brukes.

Kafeen kan drives som normalt.

Det er ønskelig at mange melder seg til å være i hallen og ha oppgaven med å passe på at smittevernsreglene holdes. Slik at denne oppgaven rulleres. Kjell lager instruks over arbeidsoppgaver og reglement. Det må kjøpes inn antibac og annet nødvendig utstyr for å holde smittevernsreglene. Skip vil være ansvarlig for at lagkameratene holder reglementet.

12/20 – Eventuelt:

A)  Brannsikkerhet: Torsdag 20. august vil brannvesenet komme på inspeksjon. Hallen vil få en erklæring på at alt er OK, om de ikke finner noe å bemerke. Vi trenger et pulverapparat i kjølerommet. Trond Erik og Kjell tar en inspeksjonsrunde før brannvesenet kommer.

B) Gijs jobber med å få i gang handikappcurlingen. HCK ønsker å få arrangert et instruktørkurs i handikappcurling i egen hall, slik at flere av medlemmene blir sertifisert som instruktører. HCK ønsker å satse på handikappcurling. Man snakker med Pål Trulsen under Tinget om det kan holdes et kurs i hallen vår.

C) Dato for Hedmaken Open blir 30. oktober og 1. november? Gjermund Trøan må være med å sette datoen, og Anders Bekken får også komme med sine tanker om når turneringen bør arrangeres i forhold til andre turneringer vi skal arrangere i høst.

D) Idrettsdag: Vi arrangerer vår egen Idrettsdag/åpen dag 12. september.

 

 

Kjell Bjørseth – leder Hedmarken Curlingklubb

   


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline